• 📱SMARTPHONE CASH FORMULE

Disclaimer

Facebook, Instagram, Google of YouTube zijn geen partners of oprichters van deze site en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Ze dienen enkel ter verduidelijking van onze processen. De hier gepresenteerde resultaten weerspiegelen alleen mijn individuele ervaringen en die van onze klanten. Zij kunnen niet worden gegarandeerd. Bijvoorbeeld, hoewel ik of sommige gebruikers tot $1.000 per maand verdienen, ga er niet van uit dat u ook zoveel geld zult verdienen. Iedereen is anders en past kennis sneller of langzamer toe in de praktijk. Er zijn veel factoren die bepalen of u er snel bij zult zijn (bijv. uw tijd, discipline, verbeeldingskracht, ontvankelijkheid, etc.). U kunt meer of minder krijgen. Wij wijzen er dan ook uitdrukkelijk op dat wij geen garantie geven voor de effectiviteit van onze cursussen of bepaalde resultaten. Uiteraard staan wij voor 100% achter onze producten. Wij kunnen echter niets garanderen en wij beloven u geen specifieke resultaten. Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen, is dit zelfs niet mogelijk, omdat te veel zaken deze ontwikkeling beïnvloeden. Succes is een individuele aangelegenheid en kan daarom niet worden overgedragen op het grote publiek. dat u hiermee uw financiële vrijheid kunt bereiken. Wij kunnen niets garanderen en beloven u geen specifieke resultaten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 par. 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als aanbieder van diensten echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete overtreding van de wet bekend wordt. Bij het bekend worden van dergelijke inbreuken zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links Onze website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhouden waren op het tijdstip van het linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding niet zinvol. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

OVER DE AUTEUR

Autor

Alessio Parrino

Alessio Parrino is een expert in online marketing en heeft reeds talrijke projecten opgebouwd waarin hij zijn kennis heeft bewezen. In deze blog kunt u meer te weten komen over zijn expertise.

Hoe ik erin slaagde geld te verdienen met de smartphone...

...en hoe je mijn strategieën uit mijn e-Book kunt kopiëren!

Snel geld verdienen met je telefoon

© Smartphone-Cash-Formule